Кандидатствай за приемен родител

1. Име

2. Възраст

3. Семейно положение (сключен брак, съжителстващ и др.)

4. Местоживеене (населено място)

5. Връзка с Вас

6. Имате ли пространство в жилището си за приемно дете?

7. От къде научихте за фондация „За Нашите Деца”?

други