Децата

  • Страховете

    Децата, настанени в приемни семейства, имат различни страхове, свързани със специфичната житейска ситуация, в която се намират.

    още »
  • Приемните деца и техните проблеми

    Една от най-честите причини за проблемите с поведението е изразяването на дълбоко залегнали чувства по неподходящ начин. Често се смята, че дете, което дава израз на емоциите си чрез неприемливо поведение, е гневно и объркано, но има голяма вероятност то да е тъжно, самотно или да се страхува. Понякога то може да се държи така, защото е развълнувано или щастливо.

    още »