Как да станете приемен родител?

 • Информация

  Подробна информация как да станете приемен родител можете да получите в офисите на фондация „За Нашите Деца” в грдовете София и Пловдив. Нашите служители провеждат ежеседмични информационни срещи и ще отговорят на всички Ваши въпроси.

  още »
 • Подаване на заявление

  Кандидатите за приемни родители подават заявление в Отдел „Закрила на детето” по настоящ адрес.

  още »
 • Обучение на кандидатите за приемни родители

  Обучението на кандидат-приемни родители e базово и допълнително. И двата модула са по утвърдена програма на Министерството на труда и социалната политика.

  още »
 • Проучване

  След подаване на заявлението започва проучването и оценяването на кандидатите. Кандидат–приемното семейство се наблюдава и оценява от социален работник. Този процес продължава 4 месеца с възможност за 2 месеца удължаване по обективни причини, касаещи кандидатите.

  още »
 • Опознаване и напасване

  След като приемното семейство е одобрено, за него започва да се търси подходящо дете. Родителите се запознават с историята на детето. Показва им се и негова снимка. На приемното семейство се предоставя възможността да пита за всичко, което го интересува за детето, след което се дава време да даде своето съгласие или отказ да се грижи за него.

  още »
 • Одобрение

  Свиква се Комисия за детето към съответната община за одобрение на кандидатите. Комисията е съставена от различни специалисти с познания в сферата на детското благосъстояние – педиатри, психолози, юристи, социални работници, експерти по приемна грижа и други.

  още »