Как помагаме?

Обучение на кандидат-приемни родители

Кандидатите за приемно семейство трябва да се включат в обучение за бъдещи приемни родители. То е специализирано и засяга редица специфични за приемната грижа въпроси като:

 

Особености и последици от живота на деца в институции; причини те да бъдат настанявани в грижа извън родното семейство; безопасна грижа в приемното семейство; административен статут на приемното дете и на приемното семейство; правила и граници на поведение в приемното семейство; посрещане на детето в приемното семейство; периодът на адаптация – двустранен процес; деца, преживели насилие – идентифициране и справяне с последиците; справяне с трудно поведение – причини и стратегии; спешно настаняване под приемна грижа; грижа за деца със специални нужди; подготовка на младежите за самостоятелен живот; раздялата с приемното дете – как да подкрепим детето в този момент.

 

Оценка на кандидат-приемни родители

Оценката е важен и двупосочен процес. Социалният работник събира базова информация за семейството, за опита и разбирането му относно грижата за деца и за способността да взима решения, да се справя с трудности, да учи нови неща. Кандидатите от своя страна непрекъснато получават информация не само какво ще бъде изисквано от тях като грижа за настаненото дете, но и на каква подкрепа от страна на фондация „За Нашите Деца” ще могат да разчитат – как и към кого ще могат да се обръщат при спешни случаи, каква материална подкрепа могат да получават, какви обучения и други поддържащи услуги ще им бъдат предоставяни.

 

Представяне на кандидатите пред Комисия по приемна грижа

След като оценката е изготвена, идва моментът на представянето на кандидатите за приемни семейства пред Комисията по приемна грижа. Социалният работник, дал оценката на кандидатите, ги представя пред членовете на Комисията. Целта на социалния работник е да представи максимално достоверно кандидатите и да защити тяхната кандидатура пред Комисията по приемна грижа. За да ги защити възможно най-добре, той трябва да е изградил добра връзка с тях и да е опознал техните силни страни.

 

Посредничество при комуникацията на приемното семейство с ОЗД и други административни структури, свързани с приемната грижа

Нашите социални работници ще ви информират и придружават във важните моменти в процеса на вашето кандидатстване и одобрение за приемно семейство пред административните органи. Това, което вие ще правите за първи път, за нас е познат процес и можем да ви спестим време и енергия.

 

Набиране на необходимата информация за децата, които ще бъдат настанени

Често емоционалната вихрушка, в която попадат семействата, ги възпрепятства да поискат или да запомнят предоставената им информация за детето (най-често от служителите, които са се грижили до тогава за детето). Нашите специалисти се информират за важни неща за историята, режима, предпочитанията и навиците на детето, което се подготвя за настаняване. Така при настаняването ние вече познаваме детето и сме по-полезни и конкретни в консултирането в процеса на адаптация.

 

Подкрепа и консултиране при напасване и адаптация

  • Напасването е период, през който приемното семейство се среща с детето, преди то да бъде настанено в техния дом. Наличието и продължителността на този период зависят от много фактори – може да има 5, 6 и повече срещи или цял месец, в който семейството да се подготви за конкретно дете. Може и да няма време за предварително опознаване – това зависи от конкретния случай на нуждаещото се от настаняване дете, както и от подготовката и профила на приемното семейство.
  • Периодът на адаптация винаги е емоционално изпитание и за двете страни – дете и семейство. Това е моментът, в който мечтите и прогнозите отстъпват пред действителността. Детето пристига във вашия дом със своя собствена история, характер и възраст, нужди, начин на изразяване.

 

Допълнителна месечна финансова помощ за всяко настаняване в приемното семейство

Към предвидените от държавата средства (издръжка на приемното дете и заплата на професионалните приемни семейства) фондация „За Нашите Деца” отпуска допълнителна месечна финансова помощ за целия период от настаняването. Условието за  получаването на тази помощ е приемното семейство да живее в град/област, в които фондацията има действащ екип по приемна грижа и приемното семейство да има сключен договор с нея. В контракта са описани принципите за сътрудничество между приемното семейство и фондацията, както и стандартите за грижа, които родителите трябва да поддържат спрямо всяко настанено приемно дете. Ако приемното семейство се грижи едновременно за две настанени деца – размерът на помощта се удвоява.

 

Редовна връзка на приемните семейства с техния социален работник

Поне веднъж месечно нашите социални работници посещават приемните семейства, за които отговарят. Всяка седмица те провеждат и телефонни разговори с тях, за да предложат подкрепа и да се информират как се чувстват и справят. Социалните работници помагат на семействата да отчитат напредъка на децата, да записват и съхраняват историята им, да планират следващи общи задачи и цели за постигане.

 

Надграждащи обучения по приемна грижа

Надграждащите обучения са естествено продължение на базовото обучение за кандидат-приемни семейства. Голямата разлика е, че участващите в надграждащите обучителни модули приемни родители вече имат настанени приемни деца и разбират много по-добре смисъла на разглежданите теми. Така участниците не само обогатяват знанията си, но и веднага ги свързват с реални ситуации, преживявания и предизвикателства. Надграждащите обучения могат да се сравнят с курсове за напреднали – темите звучат познати, но знанието и разбирането са на ново, по-високо ниво.

 

Групи за подкрепа на приемни семейства

Това са групи за приемни семейства, в които всеки споделя своя опит, трудности, наблюдения или тревоги. На тези събирания не се четат лекции и не се водят записки. Те винаги са различни, динамични и полезни. Много често в този форум приемните родители научават за опита на другите приемни семейства от самите тях. Често се намират решения на първоначално изглеждащи непосилни трудности. Чрез групата за подкрепа всеки приемен родител има достъп до натрупан практически опит. Форматът разтоварва и забавлява участниците.

 

Занимания и празници за деца

Често докато родителите са в група за подкрепа или в обучение, ние организираме различни занимания за децата – приемни и родни. Още по-забавно е на големите празници. За организацията им ни помагат професионални аниматори, които допринасят за празничната обстановка.