Център по приемна грижа - гр. Пловдив

Центърът по приемна грижа предоставя качествени социални услуги в целия процес на набиране, оценка и подкрепа на приемни родители.

 

Услугите на Центъра по приемна грижа

  • Информира обществеността на територията на Пловдив относно приемната грижа
  • Извършва подбор, оценка и обучение на кандидати за приемни семейства
  • Подкрепя опознавателния процес между детето и приемния родител
  • Осъществява наблюдение и подкрепа на приемното семейство в процеса на полагане на грижи за детето, настанено при тях
  • Осигурява и провежда индивидуални, групови консултации и супервизии на приемните семейства
  • Организира и провежда поддържащи обучения на приемните семейства, при които има настанени деца
  • Предоставя обучение и подкрепа на семейства на роднини и близки, при които са настанени деца
  • Oрганизира различни мероприятия за приемни деца и родители.

 

Контакти

Център по приемна грижа - гр. Пловдив
гр. Пловдив, 4003, бул. "Марица" 21
тел. 032/943 444
e-mail: centre.plovdiv@detebg.org