Екипът - гр. София

Мариана Тасева

Мариана Тасева

Директор на Център по приемна грижа

Моят професионален опит e свързан пряко с децата и техните семейства. Повече от шест години работих в отдел за закрила на детето, като приоритетно помагах на деца в риск, приемни родители и осиновители. »
Деси Пенкова

Деси Пенкова

Ръководител екип социална работа

Аз работя във фондация „За Нашите Деца”, защото политиките, ценностите и принципите на работа на фондацията напълно отговарят на моите. »
Анна Петрова

Анна Петрова

Социален работник

Моят професионален опит e свързан с пряката работа с деца, родители и общности като преводач, преподавател и координатор на проекти, финансирани от международни дарителски организации. »
Нели Стоичкова

Нели Стоичкова

Социален работник

Аз работя във фондация "За Нашите Деца", защото мисията, визията и дейността на фондацията съвпадат с моята представа за социална работа. »
Недина Преславска

Недина Преславска

Социален работник

Аз работя във фондация „За Нашите Деца”, защото смятам че работата ми тук е смислена и удовлетворяваща. »
Кремена Симеонова

Кремена Симеонова

Психолог

Аз работя във фондация „За Нашите Деца”, защото се чувствам емоционално свързана с нея във връзка с моята роля на приемен родител. »