Приемните деца и техните проблеми

 •   

  Чувствата - основната причина за сериозните проблеми на приемните деца

   

  Една от най-честите причини за проблемите с поведението на приемните деца е изразяването на дълбоко залегнали чувства по неподходящ начин. Често се смята, че дете, което дава израз на чувствата си чрез неприемливо поведение, е гневно и объркано, но има голяма вероятност то да е тъжно, самотно или да се страхува. Понякога детето може да се държи така, защото е развълнувано или щастливо.

   

  Раздялата с биологичните родители/хората от дома

   

  Поведението на децата, живеещи при приемни родители, често отразява чувствата им към раздялата с биологичното семейство. Деца, които се отделят от единия или от двамата родители, са чувствителни към тези раздели. В много случаи те не могат да определят чувствата си, още по-малко да ги изразят по адекватен начин. Тези емоции не остават скрити и се проявяват по различни начини, често неподходящи.

   

   

  Какво да се прави?


  Когато се разглеждат поведенчески проблеми, които произхождат от неподходящо проявените чувства на детето, целта е да се помогне на детето да научи нови начини да изрази чувствата си. Това е една от функциите на всички възпитателни моменти между родителя и детето.

  На детето трябва да му бъде разрешено да изпитва силни чувства. Някои деца се справят със силните си чувства като ги отричат. Тези деца може би се нуждаят от разрешение да изявят чувствата си в дадена структурирана ситуация като терапевтична сесия. Понякога социалните работници или родителите могат да използват ситуация, в която децата открито да проявят раздразнението си, за да разкрият силните си чувства.

   

   

  На детето трябва да му бъде разрешено да изпитва силни чувства.

   

  Някои деца се справят със силните си чувства, като ги отричат. Те може би се нуждаят от разрешение да изявят емоциите си в дадена ситуация. Понякога социалните работници или родителите могат да използват ситуация, в която децата открито да проявят раздразнението си, за да разкрият силните си чувства.

   
   

   

  Изразяването на чувствата


  Важното е, че семействата не само помагат на децата да разберат чувствата си, но също така моделират подходящи начини за тяхното изразяване. Възможно е да се окаже подкрепа за дълбоко залегналите чувства у децата без да се подкрепя поведението им. Например, едно дете скъсва снимката на един от биологичните родители след като е било на гости. Ако приемният родител каже: "Не трябва да правиш това, защото е невъзпитано", детето получава посланието, че чувствата му са лоши. Това може да доведе до егоцентрични идеи, че то е лошо и че е негова вината да живее при приемно семейство.

  От друга страна, ако приемният родител приема чувствата на детето, но не и държанието, той или тя могат да отговорят: "Зная, че си недоволен от това, че не можеш да живее вкъщи с родителите си. Това е разбираемо. Аз също бих бил недоволен. Да скъсаш снимката не е най-подходящият начин да покажеш, че се дразниш. Какво друго можеш да направиш? Този отговор разрешава на детето да има силни чувства, но посочва, че има и други много по-приемливи начини тези чувства да бъдат изразени.