Раздялата

 •   

  Раздялата - повторно преживяване на загуба

   

  Когато децата отидат в дома на приемното семейство, те преживяват раздяла с човека, с когото са живели дотогава, независимо дали идват от институция или от биологично семейство.

  В това положение децата ще реагират на раздялата като на вид загуба и ако напълно спрат контакта със служителите от социалния дом или с биологичното семейство, това чувство ще става все по-интензивно и объркващо.

  Всяко дете ще преодолее болката по свой начин. Съществуват пет общи стадия на болка, които и децата, и възрастните преживяват винаги, когато претърпяват загуба.


  Отричането

   

  Отричането е израз на емоционално състояние. Често този стадий не е много продължителен. Тук се появяват мисли и убеждения като:

  •  „това не може да се случва",
  • „това не се случва",
  • „не е вярно" .

  Излизането от това емоционално състояние става в момента на разбирането и осъзнаването на факта, че раздялата ще се случи.


  Гневът

   

  Гневът е друг етап от преживяването на раздялата. В този стадий грижата за човек, преживяващ загуба, е много трудна поради силните чувства на гняв и завист. Всеки човек, който символизира живот и енегичност (поради факта, че не преживява загуба или раздяла), се превръща в обект на завист и ревност.


  Договарянето

   

  След гнева се появява силното желание загубата да бъде отменена. Този стадий се нарича договаряне. Тук се появяват мисли и поведения от типа на „Ще направя всичко, за да...".

  Смисълът е, че ако се правят определени неща и ако се функционира по определен начин, загубата няма да се случи. Важно е да се знае, че в този етап слините преживявания и чувства за вина до голяма степен определят поведението.

  Това е следствие от вярването, че за да се случва раздялата или загубата, то детето е направило нещо нередно. Поради това детето, което ще бъде настанено във вашия дом, може да се държи така, както вие очаквате, за да избегне повторна загуба и раздяла.


  Депресията

   

  След договарянето и разбирането, че и този опит да не се случи раздялата се проваля, се поява депресията. Тя трябва да бъде разбирана като емоционално състояние, съдържащо чувство на вина, тъга и гняв. Гневът при депресията е насочен към самия индивид. Детето, което е в стадия на депресия, вероятно би могло да изпитва негативни чувства към човека или институцията, с която се разделя, но си ги забранява, защото в същото време изпитва и обич. 

  • Приемането на раздялата е умение, което изисква психически интегритет, който малкото дете няма как да притежава. Това се случва, когато детето опознава и се свързва с емоционалните си състояния и преживявания, като се докосва до опита на хората, които полагат грижа за него.
  • Важно е да знаете, че тези чувства и емоционални състояния са нормални за всички хора. Преминаването през описаните по-горе стадии може да се случи по благоприятен начин, ако вие като приемни родители разпознавате чувствата на детето, техния смисъл и значение и предоставите пространство на детето да ги преживява. В този момент вашата роля като грижещи се е от изключително значение, защото вие ще осмисляте емоционалните състояния на детето и по този начин ще преминете заедно с него през тези етапи.
  • Това, което като премни родители трябва да държите в ума си, е, че тези стадии не преминават задължително в реда, в който са описани, няма определено време, за което приемането на загубата се случва, и е възможно да има регрес - т.е. връщане към по-ранен стадий.

  Допитвайте се до работещия по вашия случай социален работник винаги, когато имате приетснения.

  Фондация „За Нашите Деца" предоставя безплатно психологическо консултиране за приемни родители и деца, настанени в приемни семейства.