Безплатни услуги за приемни семейства

 •    Информация за безплатните услуги, които предоставяме

   Преди одобрението:

  • Информационна среща
  • Представяне пред служби и институции
  • Оценяване
  • Обучение
  • Представяне пред Комисията за детето


  След одобрение и вписване в регистъра:

  • Подкрепа и консултиране при премстване или напускане на приемното семейство
  • Ежемесечна материална подкрепа
  • Арт ателие за приемни деца
  • Лагер за приемни деца всяко лято
  • Рехабилитация за деца със специални нужди
  • 24-часов достъп до наш служител, 7 дни в седмицата, по телефона и намясто
  • Безплатни пикници, спортни празници, екскурзии, детски партита, мероприятия за приемни семейства.
  • Семейно консултиране
  • Обучения преди одобрението за приемен родител 
  • Подкрепящи обучения за одобрени приемни родители
  • Супервизия
  • Групи за самоподкрепа
  • Подкрепа при процеса на раздяла с детето