Обучение на кандидатите за приемни родители

  • Обучението на кандидати, които желаят да станат приемни родители, се състои от два модула: базово и допълнително. И двете обучения са в рамките на 60 часа. Утвърдени са от Министерството на труда и социалната политика и Агенцията за социално подпомагане.