Опознаване и напасване

  • След като приемното семейство е одобрено, за него започва да се търси подходящо дете. Родителите се запознават с историята на детето. Показва им се и негова снимка. На приемното семейство се предоставя възможността да пита за всичко, което го интересува за детето, след което се дава време да даде своето съгласие или отказ да се грижи за него. 

    Ако семейството изрази желание да полага грижи за детето, започва подготовка за настаняването му. Планира се колко пъти приемните родители ще се срещнат с него, преди то да заживее с тях, и колко пъти ще гостува в техния дом, за да опознае средата и хората, с които ще живее.

    Целта на този процес на напасване е по-плавното адаптиране на детето в дома на приемните родители. Тук е моментът те да разкажат на малчугана за семейството си, за децата си (ако има такива), да покажат тяхна и снимка на жилището си. Така детето ще знае на какво място отива.

    При спешно настаняване няма процес на напасване, защото то е свързано с бързо реагиране и със спешно предприемане на мерки.