Колко голямо дете можем да осиновим

  • 25 Юни 2015

    Едва ли можем да поставяме възрастта като граница, но е добре осиновителите да знаят някои неща, когато решат да осиновяват по-голямо дете.

    Голяма част от проблемите при по-големите деца са свързани с многобройните привързаности и раздели, които те са преживели, бивайки местени от една институция в друга. Освен това, осиновителите може да се сблъскат и с насилие, което детето е преживяло или в биологичното си семейство, или в институцията.

    Всички тези травми поставят голяма отговорност върху осиновителите. Те трябва да проявяват разбиране, състрадание, да сдържат себе си, за да могат да се справят с трудното поведение на детето си.