Защо има случаи на разсиновявания и какви са най-честите причини за това

  • 23 Юли 2015

    Понякога за родителите е трудно да помогнат на детето си да се справи с вътрешния си хаос, тъй като самите те се чувстват наранени от начина, по който детето се държи с тях (а това е начин то да изрази болката си).  В такива случаи поведението на родителите става зависимо от собствените им чувства на отхвърленост и неадекватност. Те се чувстват малоценни като родители поради невъзможността да се справят с детето и често изливат тези си чувства върху него. Това води до омагьосан кръг от отхвърляне едновременно от страна на детето и от страна на родителите. В пубертета проблемът може да ескалира до такава степен, че да се стигне да разсиновяване. И в края на този процес всички се чувстват отхвърлени и провалени.