Каква е ролята на психолога когато се осиновява дете

  • 01 Авг 2015

    Добре е осиновителите да знаят, че подготовката за детето включва нещо повече от това да му осигурят задоволяване на основните потребности. Работата с психолог преди осиновяването може да даде отговор на много от въпросите, които ще възникнат след осиновяването.

    Поради специалните грижи, които изискват децата, изживели травмата на изоставянето, кандидат-осиновителите могат да се подготвят за бъдещото си родителстване, като се замислят върху значимите загуби, които са преживели в своя живот; включително травмата от невъзможността да имат свое дете. Психологът може да им помогне още веднъж да преосмислят мотивацията си да станат осиновители, готовността да признаят разликата между биологичното семейство и семейството с осиновено дете, очакванията си спрямо детето и връзката им с него, както и чувствата, свързани с това да отглеждат чуждо дете, което да е напълно различно от тях.